Vad vi gör

Det som många gånger saknas i Afrika är kapital för att kunna ta tillvara på ideer och arbetskraft, föreningen har i dagsläget investeringar i följande bolag: