Investera genom att bli medlem


Både privatpersoner och juridiska personer är välkomna att bli medlemmar.

Ansök om att bli medlem

Ladda ner ansökan om medlemskap här.

Autogiromedgivande

Vill du delbetala din medlemsinsats eller betala frivillig insats via autogiro? Klicka här för att fylla i det medgivande som krävs.

Ansvar och risk

Varje medlem  betalar en medlemsinsats till föreningen. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men kan däremot förlora den egna insatsen.


Medlemsinsats


Den obligatoriska medlemsinsatsen är 3.000 kronor. Den kan betalas direkt, eller delbetalas genom autogiro. Rösträtt i föreningen får man först när hela medlemsinsatsen är erlagd.

Frivilliga insatser

Medlemmar i föreningen kan komplettera medlems-insatsen med frivilliga insatser. Det ger inte mer inflytande i föreningen, utan är att betrakta som en penningplacering. Begäran om uttag av hela eller delar av frivilliga insatser måste begäras skriftligt till föreningen senast den
31 december. Utbetalning sker då efter ordinarie årsstämma i juni månad.


Stadgar


Vill du ta del av det finstilta? Här kan du läsa föreningens stadgar.

Eventuell utdelning


Beslut om eventuell utdelning fattas av ordinarie årsstämma. Medlemsinsatser och frivilliga insatser behandlas lika vid eventuell utdelning.