Medlemsskap


Både privatpersoner och juridiska personer kan vara medlemmar.


Ansvar och risk

Varje medlem  betalar en medlemsinsats till föreningen. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men kan däremot förlora den egna insatsen.


Medlemsinsats


Den obligatoriska medlemsinsatsen är 3.000 kronor.  Rösträtt i föreningen får man först när hela medlemsinsatsen är erlagd.

Frivilliga insatser

Medlemmar i föreningen kan komplettera medlems-insatsen med frivilliga insatser.   Stadgar


Vill du ta del av det finstilta? Här kan du läsa föreningens stadgar.

Eventuell utdelning


Beslut om eventuell utdelning fattas av ordinarie årsstämma. Medlemsinsatser och frivilliga insatser behandlas lika vid eventuell utdelning.