Jamiibora Scandinavia Ekonomisk förening

Medlem i föreningen som önskar information hänvisas till styrelsens ordförande Lars-Olof Hellgren.

Epost: [email protected]

Ordinarie föreningsstämma hålls den 7 december 2022 kl 16.00. Stämman genomförs som videomöte (zoom).  Anmälan till stämman görs per e-post till Lars-Olof Hellgren senast den 5 december.